O spółce

Jesteśmy krakowskim Software House-em zajmującym się rozwiązywaniem technologicznych wyzwań dla naszych klientów oraz rozwijaniem technologii open-source. Od ponad 10 lat budujemy swoją pozycję na globalnym rynku.

Nasza firma współpracuje z różnorodnymi klientami, w tym zarówno z technologicznymi start-upami z Doliny Krzemowej i Nowego Jorku, jak i ze znanymi firmami o stabilnej pozycji na rynku. Jesteśmy pionierami w zakresie wykorzystywanych przez nas technologii, a naszą podstawową wartością jest zespół.

Portfolio

Od samego początku naszej działalności skupiamy się na technologiach przyszłości oraz na działalności open-source. Świadczymy usługi dla około 35 klientów, są to przede wszystkim start-upy technologiczne na różnym etapie rozwoju, prowadzące działalność na całym świecie z przewagą rynku USA (aktualnie około 80% przychodów jest generowanych przez klientów pochodzących z USA).

W naszym portfolio znajdują się projekty z takich branż jak Ed-Tech, Fin-Tech, blockchain, healthcare, e-commerce, multimedia czy aplikacje konsumenckie. Dodatkowo, nasz zespół tworzy narzędzia deweloperskie, które są wykorzystywane przez tysiące programistów na całym świecie.

Zrównoważony wzrost

Software Mansion cieszy się stabilną pozycją na globalnym rynku IT, a nasz zespół nieustannie się rozwija. Pomimo rosnącej konkurencji wśród firm z sektora IT oraz jego dynamicznych zmian, nasza ekspercka pozycja przyciąga klientów, którzy szukają nie tylko najnowszych rozwiązań, ale również zaangażowania i elastycznego podejścia. Nasza pasja do pracy nad projektami open-source przekłada się na rozwój i doskonalenie umiejętności zespołu, co umożliwia nam utrzymanie wysokich standardów w pracy, marż oraz stabilny i zrównoważony wzrost.

W najbliższych latach chcemy skupić się na rozwoju organicznym zespołu, realizując główne projekty w zakresie technologii React Native, Membrane Framework, narzędzia dla programistów Blockchain oraz AI. Ponieważ nie ograniczamy się do jednej specjalizacji, lecz świadczymy usługi dla wielu branż, wraz z organicznym wzrostem będziemy zwiększać dywersyfikację przychodów.

Zarząd Software Mansion S.A.

Loading...

Marcin Skotniczny

Prezes zarządu

Loading...

Paweł Młocek

Wiceprezes zarządu

Loading...

Katarzyna Polak

Wiceprezes zarządu

Loading...

Magdalena Retman-Rakoczy

Wiceprezes zarządu

Rada nadzorcza Software Mansion S.A.

Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu Software Mansion S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Marcin Skotniczny
Liczba akcji i głosów4 493 237
Udział w kapitale zakładowym i w głosach42,92%
Paweł Młocek
Liczba akcji i głosów2 691 615
Udział w kapitale zakładowym i w głosach25,71%
Krzysztof Magiera
Liczba akcji i głosów2 691 615
Udział w kapitale zakładowym i w głosach25,71%
Pozostali
Liczba akcji i głosów592 088
Udział w kapitale zakładowym i w głosach5,66%
Razem
Liczba akcji i głosów10 468 555

Program motywacyjny

Program motywacyjny oparty na akcjach jest kontynuacją naszej strategii employer brandingowej. W czerwcu 2022 roku przeprowadziliśmy pierwszą rundę programu motywacyjnego. Przyjęliśmy też plan działania na kolejne miesiące i lata.

 
06.2022
178 775 akcji
łącznie max. 600 tys. akcji
1.04.2023
97 289 akcji
1.10.2023
97 223 akcji
1.04.2024
95 268 akcji
1.10.2024
~100 tys. akcji
1.04.2025
~100 tys. akcji
1.10.2025
~50 tys. akcji
 
1.04.2026
~25 tys. akcji

Nasz plan działania

Do kwietnia 2026 roku przekażemy pracownikom i współpracownikom maksymalnie dalsze 600 000 akcji na okaziciela, obejmowanych po wartości nominalnej, częściowo z wykorzystaniem warrantów subskrypcyjnych. Część akcji może nie zostać zaoferowanych uprawnionym z poszczególnych programów motywacyjnych z uwagi na brak realizacji kryterium lojalnościowego. W ramach programu motywacyjnego akcje lub warranty subskrypcyjne będą emitowane w transzach co pół roku - 1 kwietnia i 1 października, a następnie sukcesywnie wprowadzane do obrotu.

Program motywacyjny składa się z trzech części:

Powszechnego programu motywacyjnego (PPM)

Programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników

Programu motywacyjnego dla dwóch członków zarządu

Walne zgromadzenia

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Dokumenty informacyjne

Loading...

Skontaktuj się z nami!investors@swmansion.com

Autoryzowany Doradca:
EQ1 Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Animator rynku:
Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko Biała

Software Mansion Spółka Akcyjna
ul. Zabłocie 43b
30-701 Kraków

KRS: 0000961952
NIP/VAT EU: PL6793131302
REGON: 364909814
Kapitał zakładowy: 1 046 855,50 PLN (wpłacony w całości)

© Software Mansion 2024