Oferta publiczna

W grudniu 2022 roku zakończyliśmy ofertę publiczną, w ramach której sprzedano ponad 123 000 istniejących akcji za około 2 300 000 zł, przy wycenie spółki prawie 200 mln zł. Inwestorami byli głównie pracownicy i współpracownicy spółki.

20 października 2023 roku zadebiutowaliśmy na parkiecie rynku NewConnect.

Zobacz kartę spółki na NewConnect.

Pytania i odpowiedzi

Czy program motywacyjny skierowany jest również do założycieli Software Mansion?

Programy motywacyjne, jakie wdrożone zostały w naszej Spółce, nie są adresowane do założycieli.

W spółce wdrożono trzy programy motywacyjne:

  1. Powszechny program motywacyjny skierowany do wszystkich pracowników i współpracowników Spółki oparty o kryterium lojalnościowe. W ramach tego programu motywacyjnego w latach 2022 – 2025, może zostać wyemitowanych łącznie 250.000 akcji Spółki w pięciu transzach.
  2. Program motywacyjny dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. W ramach programu kluczowi pracownicy otrzymają uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, które uprawniają do objęcia akcji serii D wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warranty będą przyznane kluczowym pracownikom pod warunkiem dalszego świadczenia przez nich pracy lub usług na rzecz Spółki w ramach siedmiu transz, przy czym łącznie może zostać wyemitowanych maksymalnie 200.000 nowych akcji serii D w latach 2023 – 2026.
  3. Program motywacyjny dla dwóch członków Zarządu: Magdaleny Retman-Rakoczy oraz Katarzyny Polak, oparty o warranty subskrypcyjne. Warranty subskrypcyjne będą przyznawane w dwóch transzach rocznie od 2023 do 2025 pod warunkiem pozostawania przez Katarzynę Polak i Magdalenę Retman-Rakoczy członkiem Zarządu, przy czym w każdej z sześciu transzy każda z uprawnionych może otrzymać 12.500 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 12.500 akcji Spółki, a łącznie obie uprawnione w ramach całego programu – 150.000 akcji serii C.

Do tej pory papiery wartościowe Spółki w ramach programów motywacyjnych były dystrybuowane co pół roku, tj. w kwietniu oraz w październiku i na ten moment nie planujemy zmieniać tej dotychczasowej praktyki. Raporty bieżące związane z emisją akcji i obejmowaniem akcji oraz warrantów przez naszych pracowników będą publikowane na bieżąco, w miarę postępów w realizacji kolejnych transz programów.

Bądźmy w kontakcie!

Zostaw nam swój adres e-mail, a my będziemy na bieżąco informować Cię o aktywności spółki na giełdzie.

Skontaktuj się z nami!investors@swmansion.com

Autoryzowany Doradca:
EQ1 Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Animator rynku:
Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko Biała

Software Mansion Spółka Akcyjna
ul. Zabłocie 43b
30-701 Kraków

KRS: 0000961952
NIP/VAT EU: PL6793131302
REGON: 364909814
Kapitał zakładowy: 1 046 855,50 PLN (wpłacony w całości)

© Software Mansion 2024